loding img

News

8% Araw-araw na Bonus sa Unang Deposit Up To ₱ 10,000

8% Araw-araw na Bonus sa Unang Deposit Up To ₱ 10,000

8% Araw-araw na Bonus sa Unang Deposit Up To ₱ 10,000

Dagdag na bonus para sa iyong unang deposito araw-araw. Nais ka ng Taya777 ng maraming kita.

Mga detalye ng promosyon:

 1. Ang Taya777 na mga manlalaro ay maaaring magtamasa ng 8% na bonus sa unang halaga ng deposito araw-araw.
 2. Ang benepisyong ito ay magagamit lamang para sa unang deposito ng araw.
 3. Ang mga bonus ay awtomatikong nakredito sa account pagkatapos maisagawa ang unang deposito.
 4. Ang deposito at ang bonus ay kailangan lang na tumaya ng 1x.
  Halimbawa:
  • ( DEPOSIT ₱ 1,000 + BONUS ₱ 80 ) ×1 = ₱ 1,080
  • ( DEPOSIT ₱ 5,000 + BONUS ₱ 400 ) ×1 = ₱ 5,400
 5. Susubaybayan ng system ang anumang anyo ng pandaraya at i-freeze ang account para sa pagproseso.
 6. Nalalapat ang Mga Tuntunin at Kundisyon ng Taya777.

Extra bonus for your first deposit every day. Taya777 wish you a lot of profit.

Promotion details:

 1. Taya777 players can enjoy an 8% bonus on the first deposit amount every day.
 2. This benefit is only available for the first deposit of the day.
 3. Bonuses are automatically credited to the account after the first deposit is made.
 4. The deposit and the bonus just need be wagered 1x.
  For example :
  • ( DEPOSIT ₱ 1,000 + BONUS ₱ 80 ) ×1 = ₱ 1,080
  • ( DEPOSIT ₱ 5,000 + BONUS ₱ 400 ) ×1 = ₱ 5,400
 5. The system will monitor any form of fraud and will freeze the account for processing.
 6. Taya777's Terms & Condition apply.
Copyright Notice : This article is an original work by 8% Araw-araw na Bonus sa Unang Deposit Up To ₱ 10,000 It follows the CC 4.0 BY-SA copyright agreement. For reprinting, please attach the original source link and this notice.
Original article link : https://taya777.ltd/post/promotions/araw-araw-na-bonus-sa-unang-deposit-up-to-10000

Share this Post: